IslamBosna.ba – Svjetska unija islamske uleme oglasila se u povodu pritisaka kojima je posljednjih dana izložena Turska, a nakon obaranja ruskog borbenog aviona koji je povrijedio zračni prostor ove zemlje. U fetvi i saopćenju Svjetske unije se kaže:

Svjetska unija islamske uleme prati s pažnjom događaje u regionu, napade i pokušaje pritiska na Tursku, nekada ekonomskim sredstvima, a nekada uvlačenjem u oružane sukobe čime nastoje zaustaviti napredak i reforme u Turskoj.

Unija potvrđuje sljedeće:

Prvo: Unija, kao i čitav arapski i islamski svijet cijeni i pozdravlja ulogu Turske i njen odnos prema pitanjima islamskog svijeta, a posebno naspram sirijske revolucije i sirijskog naroda koji je ustao protiv zločinca Baššara el-Asada, koji je ubio stotine hiljada ljudi.

Drugo: Unija poziva Organizaciju islamske saradnje kao i druge slobodne države da pomognu Turskoj u njenom dostojanstvenom stavu čuvanja svog ugleda i suvereniteta.

Treće: Unija poziva sve Arape i muslimane uopće da iskažu svoju podršku Turskoj na sve moguće načine i da čine dovu Allahu da nadahne turskog predsjednika vjernika Redžepa Tajipa Erdoana i plemenitog premijera Ahmeta Davutoglua, i svu vladu da postupaju mudro u pomaganju istine i djelovanju u korist islama, muslimana i cijelog čovječanstva.

Četvrto: Unija smatra nužnim pružiti Turskoj ekonomsku pomoć i to vidi kao vjersku i moralnu obavezu koju potencira islamsko bratstvo, a koja je potvrđena brojnim ajetima i hadisima. Uzvišeni Allah kaže: Doista su vjernici braća. Zatim: Pomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti. Buhari i Muslim bilježe hadis u kojem je Poslanik, s.a.v.s., kazao: I budete, Allahovi robovi, braća. Muslim prenosi da je Poslanik, s.a.v..s, kazao: Musliman je brat muslimanu, neće mu nasilje učiniti i neće ga iznevjeriti.

Saopćenje su potpisali predsjednik dr. Jusuf el-Karadavi i sekretar dr. Ali Karadagi

IslamBosna.ba