I jedno i drugo su obaveza svakoga ko živi u islamskim zemljama, bio on musliman ili nemusliman. Jer, čovjek se ne smatra obrazovanim ako ne poznaje vjeru koju slijedi većina njegovog naroda, nije obrazovan ako ne zna idejne osnove u skladu sa kojima ljudi žive i umiru. Ili se možda misli na posebno vjersko obrazovanje koje pružaju vjerski zavodi i šerijatski fakulteti i islamski univerziteti u mnogim zemljama, poput Azhara u Egiptu, Zejtune u Tunisu, Karevijjina u Maroku, Islamskog univerziteta, Univerziteta «Imam Muhammed bin Sa’ud» i Univerziteta «Ummul-Kura» u Saudijskoj Arabiji, Univerziteta Deoband i Nedvetul-ulema’ u Indiji, islamskih univerziteta u Pakistanu i Maleziji itd. Misli li se na njih? Vjerovatno se misli na sve nabrojano. Želi se promijeniti sistem islamskog obrazovanja i uspostaviti na način sa kojim će Amerika biti zadovoljna. To je uistinu čudno. Hoće li se to nama Arapima i muslimanima nametnuti ono što se nametnulo Japanu i Njemačkoj nakon II svjetskog rata? Njemačkoj i Japanu je nametnuta promjena ustava i obrazovnog i kulturnog sistema, jer su oni bili neprijatelji Amerike i saveznika, s kojima su ušli u rat koji je odnio milione života. Mi nismo neprijatelji. Zemlje od kojih se traži ova promjena se smatraju Americi prijateljskim zemljama, sa njom imaju sporazume i ugovre, imaju ambasade i konzulate. Nismo međusobno ratovali da bi nam se nametale ovakve stvari. Zašto nam se nameće ono što se nameće poraženima u ratu? MI nismo ratovali. Ovo je diktat jačega slabijemu, superiornoga inferiornome. Vuk sudi, a ti, janje, ima da se povinuješ – eto to se događa!

 

 

 
Vjersko obrazovanje proizvodi terorizam?!

Šta hoće Amerika? Amerika hoće promijeniti vjersko obrazovanje kako ono ne bi proizvodilo terorizam. Ko to kaže da vjersko obrazovanje proizvodi terorizam? To je neosnovana izmišljotina. Jesu li oni koji su optuženi za terorizam diplomirali na vjerskim obrazovnim ustanovama? Da li su Bin Ladin, Zavahiri, Abdusselam Feredž, Abdu Ezemer ili Halid Islambuli ili drugi optuženi za terorizam diplomirali na Azharu ili nekom drugom vjerskom učilištu? Nije ni jedan od njih. Talibani jesu stvarno studenti vjerskih škola, a da li su oni teroristi? Ko to kaže, očito griješi i u zabludi je i nanosi im nepravdu. Talibani jesu ograničena skupina skučenih vidika koja živi u prošlosti a ne u sadašnjosti, ne isnpirira se savremenošču niti pogleda budućnost, i to je ono zbog čega ih treba koriti. Ne i optuživati za terorizam. Čak to ni Amerika nije rekla. Rekla je da su Bin Ladin i Al-Ka’ida teroristi i da će se boriti protiv njih i onih koji im pružaju utočište, smatrajući da im talibani pružaju utočište a da nisu teroristi. Sve što su učinili talibani je to da su pružili utočište. Nisu čak ni to, jer su se Bin Ladin i njegova grupa nalazili u Afganistanu odranije, još od vremena džihada koji su podržavali i Amerika i sve arapske i islamske zemlje. Potom su ti borci postali zločinci i posvuda su im zatvorena vrata. Nisu se mogli vratiti u svoje zemlje osim da odmah odu u tamnice, pa su se vratili u Afganistan. Afganistanci se pridržavaju tradicija i moralnih normi koji im nalažu da ne odbace onoga ko kod njih zatraži utočište.

Zašto se u čitavom svijetu samo islamsko vjersko obrazovanje sumnjiči za proizvodnju terorizma?

U svijetu postoje različiti oblici terorizma koji nemaju nikakve veze sa vjerom i njenim učenjima. Naprimjer kurdski vođa Abdullah Odžalan, vođa Kurdske radničke partije, marksista i ljevičar koji nema ničega zajedničkog sa vjerom. Zašto se onda govori da vjera proizvodi terorizam? Terorizma ima u raznim zemljama, ima ga i u Americi, sjetimo se događaja u Oklahomi. Ima ga u Britaniji – Irska republikanska armija, u Japanu – u grupi Uzvišena istina. Ima ga u Indiji – ubijeni su Indira Gandi a poslije i njen sin Radživ. Ima ga u Izraelu – ubijen je Jicak Rabin. Ima ga posvuda. Zašto se samo islamsko vjersko obrazovanje tereti za terorizam?

Šta Amerika želi da se učini sa vjerskim obrazovanjem? Želi li da se suzi njegov opseg, da ga se učini patuljastim, da mu se stijesni prostor kako ne bi imalo uticaja na život muslimana? Želi li ovo? Ako želi ovo, mora znati da se time ne sprečava terorizam već se utiče na moralne vrijednosti ummeta, kojem se oduzimaju čvrsti temelji na kojima počiva i njegovi korijeni. Temelj morala je vjera, ona je suština života i tajna postojanja i kada nje nestane u životu on izgubi smisao. Vjera je osnovni podsticaj na dobro i sila koja odvraća od zla, moć koja regulira čovjekove postupke. Ako suzimo prostor vjeri, proširujemo ga zlu i opačinama. Oni žele, kako je to kazao Fukujama, da muslimani slijede primjer ekstremno sekularističke Turske koja je suzila prostor vjeri. Vjera se ne izučava u turskim školama. Kada je turski narod to htio nadoknaditi, osnovao je desetine hiljada kur’anskih škola. Ljudi su ih po gradovima i selima osnivali svojim sredstvima. U njima su djeca učila Kur’an. Učila su na jeziku koji nije njihov «Kul huvallahu ehad» i ne znajući šta to znači. Je li i to rađa terorizam? Sekularistička Turska je ipak zabranila i zatvorila te škole. Je li to ono što žele? Žele li iz programa vjerskog obrazovanja izbaciti sve što formira potpunu islamsku ličnost, koja vjeruje u istinu i za nju se bori, poziva na dobro, a odvraća od zla, bori se protiv zablude a podržava istinu i ne mari šta će je snaći na putu odbrane svojih principa, ličnost koja je spremna na Allahovom putu svoju glavu ponuditi na dlanu. Žele li to izbaciti? To su već uradile neke arapske ekstremno sekularističke zemlje. Oni to zovu «isušivanjem izvora.» To je isušivanje izvora iz kojih izvire pobožnost i čvrsto vjerovanje, iz kojih izvire ličnost koja se ponosi svojom vjerom i svojim Gospodarem. Oni kažu kako nije dovoljno samo boriti se protiv vjeri naklonjenih, trpati ih u tamnice i zlostavljati, već treba isušiti izvore iz kojih oni nastaju. Možda Amerika baš to želi. Oni to nazivaju reformisanjem i poboljšanjem, iako je u pitanju deformisanje i kvarenje.

Možda Amerika želi promijeniti vjersko obrazovanje kako bi ono oblikovalo islamski mentalitet otvorenog tipa, mentalitet koji vjeruje u dijalog sa drugima i toleranciju prema oponentima, dobročinstvo prema miroljubivima i gleda na ljude kao na braću i zajedničku porodicu koja potiče od jednog oca i jedne majke i ima zajedničkog Gospodara, kako stoji u hadisu: «Ljudi, vaš Gospodar je jedan, a i otac vam je jedan – svi ste od Adema, a Adem je od prašine.» Ako Amerika želi ovo, mi smo prije nje tome pozivali. Mi već desetinama godina podučavamo ljude takvom islamu, pozivamo ljude otvorenoj i tolerantnoj vjeri. Pozivamo one koji su kruti i ekstremni da se kane zagriženosti i učmalosti, da olakšavaju i pridobijaju umjesto što otežavaju i rastjerivaju. Pozivamo da ne ne pretjeruje niti zapostavlja, već da se bude umjereno i uravnoteženo, da se izbjegava nasilje i mržnja, a zagovara blagost i milosrđe. Mi ljude pozivamo svemu tome ne zato što to Amerika od nas traži, već zato što to od nas traži naša vjera. Ako se reforma temelji na islamskim temeljima mi smo njeni zagovornici. Nema potrebe da nam to natura Amerika ili njeni saveznici. Mi pozivamo na uspostavu vjerskog obrazovanja koje proističe iz modela shaba i tabi’ina koji su najbolje razumjeli ovu vjeru, u skladu sa njihovim duhom i intencijama, a djelujući po njegovim principima i moralnim normama. Pozivamo islamu kakvim ga je razumijevalo prvo pokoljenje koje je odgojio Muhammed a.s. Nama ne treba neko sa strane ko će nas poučavati našoj vjeri. MI imamo pravo da svoju vjeru učimo iz njenih izvora, da nove probleme rješavamo po iskušanom modelu i da sve postavimo na čvrste temelje Allahove Knjige i Sunneta Allahovog poslanika a.s.
Ameriku pitamo još i ovo: Zašto samo muslimani? Zašto samo od njih tražite da mijenjaju vjersko obrazovanje? Zašto to ne tražite od Izraela? Izraelcima ničija krv, imetak i čast nije sveta. To temelje na svojim vjerskim naučavanjima sadržanim u Tori, Tori koja veli Mojsiju: Kada pobijediš neki narod i uđeš u njihov grad, sabljom posijeci sve žitelje, i muškarce i žene, pobij goveda i brave i magarce i sve drugo. To veli Tora. Talmud je još okrutniji, jer su po njemu svi narodi niži od stoke i bijedniji od pasa i treba ih učiniti robovima odabarnog naroda, Israelićana. Kur’an na to ukazuje riječima: «Oni kažu: «Nema nam grijeha u ophođenju sa nepismenima (onima kojima nije upućena objava).» Oni na Allaha svjesno lažu.» Zašto Amerika isto ne traži od Izraela, posebno od ektremnih vjerskih stranaka koje žele pobiti sve Arape da im se ni za trag ne zna. Zar je Izraelu dopušteno ono što je Arapima i muslimanima zabranjeno? Zašto to ne traže od kršćanskih fundamentalista u Americi? Kršćanski fundamentalizam pomaže Izrael i cionizam i smatra ih dijelom svoje vjere. Njihova učenja su uticala na desetine miliona, među njima i na bivše američke predsjednike Kartera, Buša starijeg, Regana, Klintona, a i na Buša mlađeg. U Americi postoje desetine ekstremnih organizacija. Zašto to od njih ne traže? Zašto to ne traži od katoličke Irske republikanske armije (IRA) koja se bori protiv protestanata? Zašto to nije traženo ni od jedne skupine glede njene vjere osim od muslimana? Jedino se muslimanima naređuje, a oni slušaju a da nisu u stanju kazati barem «zašto?» ako već ne mogu reći «Ne!»

Slično se događa čak i sa humanitarnim organizacijama. Čitamo ovih dana da američke delegacije krstare zemljama Zaliva uzduž i poprijeko kako bi disciplinirale humanitarnu djelatnost, da se ne bi događalo da sredstva procure u terorističke svrhe – što znači da ništa ne stigne u Palestinu… Nekoj od grupa koje pružaju otpor. Oni žele regulirati i humanitarni rad, žele nam nametnuti skrbništvo u svemu. To je novi kolonijalizam, sa novim imenom i novim stilom. Ovaj region i svi arapski i muslimanski regioni trebaju odbaciti ovakvo miješanje, jer mi nismo ničiji robovi, osim Allahovi: «Reci: «Uistinu moj namaz, moji obredi, moj život i moja smrt pripadaju Allahu, Gospodaru svjetova. On nema sudruga. To mi je naređeno i ja sam prvi koji se tome pokorava.»

Vjersko obrazovanje mora izaći iz učmalosti i okoštalosti i ići ukorak s vremenom

Ja ne niječem, braćo, da i ustanove koje se bave vjerskim obrazovanjem kao i druge imaju svoje manjkavosti i nedostatke. Mnoge javne ustanove u našim zemljama iziskuju preispitivanje i korekcije. Svaki vitalan narod s vremena na vrijeme se sam preispita, bez da ga neko na to primorava. Sama Amerika je reformirala svoj obrazovni sistem i u tu svrhu dovela konsultante iz Japana. To je sama učinila, niko je na to nije primorao.
Vjersko obrazovanje prilično pati od učmalosti i nije otvoreno prema zahtjevima vremena i novim problemima. Mi tražimo od onih koji izučavaju vjeru da jednim okom gledaju na tradiciju a drugim na svoje doba i njegova strujanja. U našoj tradiciji ima jedna izreka koja kaže: Allah se smilovao čovjeku koji poznaje svoje vrijeme i ide pravim putem. A u jednoj predaji stoji: Pametan čovjek treba poznavati svoje vrijeme, držati svoj nivo i čuvati svoj jezik. Mi želimo da se vjersko obrazovanje oslobodi učmalosti i okoštalosti i da se otvori prema širokim horizontima novih saznanja. Neke vjerske obrazovne ustanove ne znaju za savremene nauke, za geografiju, fiziku, hemiju, bilogiju i sl. Kako čovjek može živjeti u ovome dobu a ne poznavati te stvari? Zato se i događa ponekad kada raspravljamo o nekim problemima da uvidimo da takvi ne poznaju stvarnost. Naša ulema je kazala da muftija treba poznavati stvarnost kao što poznaje tekstualnu odredbu, jer bez uvida u oboje ne može dati valjanu fetvu. Ne može se znati o mlađaku i astronomskoj vidljivosti, ako se nema određenih znanja iz te oblasti. Kako govoriti o određivanju spola embriona ako se ne poznaje ta oblast. Tako se dogodilo da je nekakav komentarsiao neku moju fetvu, pa rekao: «Kardavi priča kako žena formira jajašca. Kako to može reći, kad žena rađa, a ne leže djecu iz jajeta?» Poznato je da kod žene svakog lunarnog mjeseca sazrijeca jajašce, a zametak nastaje kada se ono spoji sa muškarčevim spermatozoidom.

Ima nedostataka i manjkavosti u vjerskim obrazovnim ustanovama. Neki su uvjetovani finansijskim problemima…Začuđuje činjenica da mnogi muslimani imaju veliko bogatstvo i žele činiti dobročinstva, ali se većina njih odlučuje na gradnju džamija, kao da su samo one potrebne muslimanima. Muslimanima su škole potrebne kao i džamije, ako ne i potrebnije. Nama su potrebne i džamije, i škole, i društveni prostori i različite druge ustanove koje igraju društvenu ulogu.

Želimo, braćo, da se vjersko obrazovanje razvija i unapređuje, da ide ukorak sa vremenom i životom, kako bi svoje plodove, uz dopuštenje svoga Gospodara, stalno davalo (parafraza kur’anskog ajeta – op. prev.). Molim Uzvišenog Allaha da nas poduči našoj vjeri i onome što će nam koristiti i da nam od koristi bude ono što naučimo.

Leave a Reply

*

captcha *