Islambosna.ba – Biti musliman na Zapadu znači biti izložen utjecaju raznih faktora koji ti odlučuju o glavi, a na koje de facto nemaš nikakvog upliva. Pored raznih populističkih političara koji ti život zagorčavaju parolama da ćeš dobiti svoja prava kad ih dobiju kršćani u islamskim zemljama, ili zahtjevima da se permanentno izvinjavaš i distanciraš od zločina počinjenih u ime tvoje vjere (dok u isto vrijeme malo kome pada na pamet da se distancira od Bušovih zločina počinjenih u ime demokratije) muslimanima o glavi rade i negativno naelektrisani "bivši" muslimani, koji su u borbi protiv terorizma i "integracije islama u evropska društva" vidjeli priliku mogućnosti obračunavanja s duhovima svoje prošlosti koristeći muslimane Zapada kao objekt na kojem će iskaliti svoja nezadovoljstva.

Kao crvena nit kroz živote tih bivših muslimana provlači se element represije kroz koju su prolazili. Holandskom eksponatu Ayan Hirsi Ali je navodno imam u džamiji razbio lubanju kad su joj bile četiri godine, a s pet godina je obrezana. Muž predsjednice njemačkog saveza bivših muslimana, Mine Ahadi, iranska islamska vlast osudila je na smrt. I u nemogućnosti obračuna s primarnim izvorima svog bola, te osobe uzimaju muslimane zapadnih društava kao taoce na kojima će iskaliti svoje dugogodišnje frustracije (psihologija ovo poznaje kao efekt "substitucije’ "“ projekcija postojećih osjećaja na treći object). To što njihove aktivnosti u sve većoj mjeri poprimaju oblike totalitarizma protiv čije islamske varijante se tobože bore "“ nimalo im ne smeta.

U Njemačkoj je Mina Ahadi pokrenula kampanju lobiranja kod njemačke vlade da donesu zakon o zabrani nošnje hidžaba za učenice u svim školama. Svoju akciju argumentira riječima da se kod hidžaba radi o vrsti "mentalnog nasilja nad djecom". Ona zbog toga poziva njemačku vladu da toleriše samo "prosvijećenu verziju islama gdje su muškarac i žena jednaki".

Jedan od "argumenata’ zbog kojih su "islamska društva’ tako okrutna jeste taj da svojoj ženskoj populaciji određuju način na koji će se oblačiti. Uvidjevši da i ona sama upravo ovaj element hoće uvesti u njemačko društvo, čime bi ga otvorila za sekularističko-ateističku talibanizaciju, Ahadijeva se brani time da se dozvolom hidžaba u njemačkim školama daje prostora onima "koji bi najradije da ukinu slobodni društveni poredak." Očuvanje društvenog poretka je argument zabrane skidanja hidžaba u zemljama protiv koje se ovi isfrustrirani tipovi bore. Latini bi rekli "Similis simili gaudet" "“ sličan se sličnome raduje.

Osobina nastupa ovakvih ljudi je da su u nevjerovatno kratkom izlaganju u stanju izreći toliko laži, pogrešnih interpretacija i tendecioznih izjava da je to za nevjerovati.

Kao prvo, njemačka država, po svome Ustavu, uopće nema pravo definirati šta je dio islamske vjere, a šta ne. I kada Ahadijeva upravo to od vlasti traži, onda nije shvatila šta znači "sloboda vjeroispovijesti’ koja je zagarantovana njemačkim Ustavom. U izlaganju prof. dr. Ralfa Poschera s univerziteta u Bochumu to znači "da jedna vjera ne gubi Ustavom zagarantovano pravo na slobodu vjeroispovijesti ukoliko postoje elementi te vjere koji nisu u skladu s njemačkim Zakonikom. Ustavno pravo na vjeroispovijest ne definira sadržaje jedne vjere. Samo su vjernici ti koji imaju pravo da ga oblikuju. Ti sadržaji niti moraju biti u skladu sa Zakonikom, niti ih država smije definirati ili interpretirati kako njoj odgovara. Nedostatak saglasnosti vjerskih sadržaja i Ustava ne daje pravo državi da uskraćuje slobodu vjeroispovijesti…"

Drugim riječima, kad Mina Ahadi poziva njemačke vlasti da kriminaliziraju hidžab jer je "mentalno nasilje nad djecom" ona u tom momentu krši stavku njemačkog Ustava koji državi zabranjuje da definira vjerski sadržaj određene vjeroispovijesti.

Svoju kampanju je dvosmisleno nazvala "aufklären statt verschleiern" (prosvijetliti umjesto zamotati). Ako je ikome potrebno prosvjećivanje  u pogledu njemačkog Ustava i slobode vjeroispovijesti, onda je to ona sama.

I ako ima problema s duhovima svoje prošlosti neka ide na kauč kod psihoanalitičara ili neka po vazdan protestuje pred iranskom ambasadom jer su joj upropastili život. Neka muslimane Njemačke ne uvlači u taj proces mentalnog oporavka.

http://www.spiegel.de/schulspiegel/0,1518,519477,00.html 

Leave a Reply

*

captcha *