IslamBosna.ba – Teroristička organizacija ISIL pozvala je svoje sljedbenike na ubistva najistaknutijih učenjaka islamskog ummeta.

U video uratku koji nosi naslov “Borite se protiv imama kufra” ova organizacija poziva svoje sljedbenike da ubijaju islamske učenjake, zato što “učestvuju u krstaškom pohodu” dodavši “ubijanje ovih ljudi nam je draže od ubijanja režimskih policija.” Jedan od terorista na snimku kaže: “Sada pozivamo one koji su željeli učiniti hidžru u daru-l-iman, a nisu to mogli, šta čekate? Ubijajte ih gdje god ih sretnete.” Prema njihovim riječima, “oni su postali neodvojivi dio kampanje protiv muslimana, a njihova krv je prljavija od krvi mušrika.”

ISIL islamske učenjake koji se ne slažu sa njihovim haridžijskim idejama naziva “magarcima koji uznemiravaju mudžahide” i poziva sve svoje članove da ih eliminišu, dodavši: “Njihovo zlo će nestati samo njihovim ubistvom.”

Među najistaknutijim imenima spomenutim u videu su imam Jusuf el-Karadavi, predsjednik Svjetske unije islamske uleme, zatim Abdulaziz Alu Šejh, saudijski muftija, saudijski učenjaci i daije Selman el-Auda, Muhammed el-Arifi, Aid el-Karni, Salih el-Megamisi, Nasir el-Umer, Muhammed Bedi’, vođa Muslimanske braće, Nebil el-Ivedi, istaknuti kuvajtski daija, Omer Abdulkafi, egipatski daija, Muhammed Hassan, Ahmed Tajjib, šejhu-l-Azhar, bivši egipatski muftija Ali Džum’a.

Među njima su i daije sa prostora Evrope i SAD-a, a među njima Šadi Sulejman, Omer Sulejman i Ismail Menk.

IslamBosna.ba