dodik_tihic_covicLideri SNSD-a Milorad Dodik, SDA Sulejman Tihić i HDZ-a BiH Dragan Čović dogovorili su danas osnovna načela funkcionisanja BiH.
Prema zajedničkoj izjavi koju su potpisali na sastanku u Banjaluci, BiH je decentralizovana država organizovana na tri nivoa vlasti. Srednji nivo vlasti sastavljen je od četiri teritorijalne jedinice, gdje je svaka teritorijalna jedinica zasnovana na diobi vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku.

U tom dokumentu ističe su da je BiH suverena država u međunarodno priznatim granicama, kao i da je BiH demokratska, socijalna i sekularna država zasnovana na vladavini prava i načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku.

Konkretne prijedloge ustavnih rješenja stranke će, u skladu sa ovom zajedničkom izjavom, međusobno razmijeniti do narednog sastanka koji će biti održan u Mostaru 23. februara, čiji će domaćin biti Čović, naglašava se u zajedničkoj izjavi.

Do tada oni će razmotriti i pitanje dvojnog državljanstva za sve građane BiH, ističe se u izjavi koju je novinarima pročitao Dodik.

Na novinarsko pitanje, da li je on pristao na promjene granica unutar BiH, Dodik je najprije pitao otkud ta informacija, a potom je tako nešto demantirao.

Lideri SNSD-a, SDA i HDZ-a BiH postigli su dogovor i o amandmanu na Ustav BiH za rješenje pravnog statusa Brčko distrikta.

Prema ovom amandmanu, Brčko distrikt postoji pod suverenitetom BiH u oblastima koje spadaju pod nadležnost institucija BiH. Njegova teritorija je u zajedničkoj svojini (kondominijum) entiteta.

To je jedinica lokalne samouprave sa vlastitim institucijama i propisima, sa ovlaštenjima i statusom iz konačne odluke Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog. Odnos Brčko distrikta i institucija BiH i entiteta može se urediti zakonom, ističe se u ovom amandmanu.

U amandmanu se navodi da je Ustavni sud BiH nadležan da odlučuje o bilo kom sporu u vezi sa zaštitom utvrđenog statusa i ovlaštenja distrikta koji se može javiti između jednog ili svih entiteta i Brčko distrikta.

“Svaki takav spor jedino može pokrenuti većina poslanika Skupštine distrikta, koja uključuje najmanje jednu trećinu izabranih poslanika iz reda od svakih konstitutivnih naroda”, zaključuje se na kraju ovog amandmana.

Trojica lidera dogovorila su da imovina koja je predmet zakona o državnoj imovini BiH jeste imovina BiH koja će se, shodno sporazumu koji je sastavni dio zakona, podijeliti između institucija BiH, entiteta, kantona, Brčko distrikta i opština.

Imovina će se knjižiti na osnovu ovog zakona i sporazuma.

Stranke traže da komisija za izradu zakona i Savjet ministara BiH u narednih sedam dana predlože Parlamentarnoj skupštini BiH prijedlog zakona bez odlaganja.

Radi rješavanja problema izbjeglih i raseljenih lica, stranke potpisnice zajedničke izjave dogovorile su se da zatraže od Savjeta ministara BiH da nađe mogućnost dobijanja povoljnog kredita od 500 miliona KM koji će se primjenjivati proporcionalno nacionalnoj strukturi stanovništva, putem državne Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH.

Srna

Leave a Reply

*

captcha *