IslamBosna.ba- Kao muslimanima poznato nam je da se trebamo pokajati Allahu kada počinimo grijeh. Također, znamo da Allah prima naše pokajanje kada Mu se iskreno obratimo uz žaljenje za naše greške.

Međutim, zanimljivo je kako je tema pokajanja istaknuta u Kur’an u još jednom kontekstu u vezi s našim ibadetima i duhovnoj predanosti.

Naprimjer, Allah kaže: Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu, i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze –ti veličaj Gospodara svoga hvaleći Ga i moli Ga da ti oprosti, On je uvijek pokajanje primao. (en-Nasr, 1-3.)

Ovi ajeti naglašavaju važnost pokajanja i traženja Allahovog oprosta, čak i tokom vremena kada smo aktivni u ibadetima, ili smo upravo završili naše namaze. Ovo pokazuje da to što nam je dopušteno da se pokajemo za naše grijehove i mahane je jedan od najvećih Allahovih blagodati. To je također priznanje naših  nedostataka tokom ibadeta koje činimo. Allah nam također kaže: Uistinu! On još nije ispunio ono što mu je On naredio! (‘Abese, 23.)

Također nam pokazuje koliko nam je potrebno da nam Allah primi naše ibadete. Allah nam je, također, potreban kako bi nam pomogao da budemo dosljedni i iskreni u našim ibadetima, i da nikada ne postanemo samozadovoljni zbog ibadeta koje radimo. Zbog toga je Poslanik, s.a.v.s., kazao nakon obavljenog namaza tražio po tri puta Allahov oprost i onda kazao: Allahu moj, Ti si Mir i od Tebe je mir. Ti si blagoslovljen, o Uzvišeni i Plemeniti.

Ibn Omer, jedan od najistaknutijih Poslanikovih, s.a.v.s., ashaba je kazao: Ništa mi u životu ne bi bilo draže nego da znam da je Allah primio od mene makar jedno dobro djelo – makar samo jednu sedždu ili samo jedan srebreni novčić dan u sadaku – jer Allah kaže: Allah prima samo od onih koji su bogobojazni.

Allah nam također kaže da se sjetimo Njegovog imena nakon što smo završili obrede hadža:  A kad završite obrede vaše, opet spominjite Allaha, kao što spominjete pretke vaše, i još više Ga spominjite! Ima ljudi koji govore: “Daj Ti nama, Gospodaru naš, na ovome svijetu!” Takvi na onom svijetu neće imati ništa. (el-Bekara, 200.)

Važno je završiti naše ibadete slavljenjem Allahovog imena i traženjem Njegovog oprosta. Allah je naredio Poslaniku Muhammedu, s.a.v.s., da svoj život završi na ovaj način, uprkos činjenici da je Poslanik, s.a.v.s., proveo svoj život u ibadetu i stremljenju u vjeri. Ipak, Allah mu je naredio, na kraju njegovog života veličaj Gospodara svoga hvaleći Ga i moli Ga da ti oprosti, On je uvijek pokajanje primao.

Kada uzmemo u obzir da je to bio slučaj sa Poslanikom Muhammedom, s.a.v.s., koji je bio najbolji od cijelog čovječanstva, trebali bismo shvatiti koliko mi moramo Allahov oprost nakon što završimo svoje ibadete.

U Kur’anu, Allah hvali bogobojazne koji traže Njegov oprost u ranim jutarnjim satima, iako su svoje noći proveli u namazu i učenju Kur’ana:   noću su malo spavali i u praskozorje oprost od grijeha molili. (ez-Zarijat, 17-18.)

Kada uzmemo u obzir da oni svoje noći nisu provodili u grijehu, već u ibadetu Allahu, a ipak, kada bi završili svoje noćne ibadete, tražili bi Allahov oprost. Ako je ovoliko važno tražiti Allahov oprost nakon ibadeta, koliko nam je onda važnije da tražimo oprost nakon počinjenog grijeha?

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Napisao: Selman el-Auda

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba