IslamBosna.ba- Turski profesor Kadir Džanatan, dekan Fakulteta zdravstvenih nauka pri univerzitetu Sabahattin Zaim u Istanbulu da “Evropa nije ravnodušna i mirna zbog povećanja broja muslimanskog stanovništva i ona u principu ne prihvata islam u svom domu, bez obzira na historijski i demografski kontekst. Evropa ne želi prihvatiti muslimane kao dio sebe i dio svoje civilizacije.”

On je u svom intervjuu za agenciju Anadolija da je Evropa smatrala kako će nove generacije muslimana prihvatiti evropske vrijednosti i zaboraviti svoje islamske korijene. Ali se sada, sama Evropa, boji muslimanske generacije koja je stasala na njenoj teritoriji.

On je također istakao da zakon o islamu koji je ovih dana usvojen u Austriji, nije prvi takve vrste u Evropi. Muslimani i muslimanske organizacije u Švicarskoj također su naišle na brojne probleme i pritiske uslijed zakona koji je ovdje usvojen. Pritisci kojima će sada muslimani u Austriji biti izloženi nastavak je pritiska kojem su bili izloženi u Švicarskoj, a također i samo početak daljih pritisaka u velikom broju evropskih zemalja koji će tek uslijediti, prema njegovim riječima.

IslamBosna.ba