Potrebni poeni za dobijanje “crveno-bijelo-crvene karte” se stiču, na primjer, preko znanja njemačkog jezika i stručnog obrazovanja.

Grupe koje imaju šanse da dobiju kartu za imigraciju su, prije svega, visokokvalifikovane osobe, ključna radna snaga, radna snaga koja nedostaje tržištu rada, članovi porodice stranaca koji su već u Austriji i studenti.

Visokokvalifikovana radna snaga može u ambasadi Austrije u inostranstvu zatražiti vizu, koja im pruža mogućnost da, u roku od šest mjeseci, pronađu odgovarajuće radno mjesto.

Ukoliko u tome uspije, ta osoba dobija “crveno-bijelo-crvenu kartu” i, nakon godinu dana, i “kartu plus” koja omogućava slobodan pristup tržištu rada. Da bi se dospjelo u ovu privilegovanu grupu, potrebno je imati najmanje 70 od maksimalnih 100 poena u katalogu kriterijuma. Najveći broj poena, to jest maksimalnih 40, dobija se za obrazovanje. Tako završen fakultet obezbjeđuje oko 20 poena, a dalje školovanje maksimalan broj od 40 poena.

Moguće je sakupljati poene i na osnovu posljednjih primanja na jednoj visokoj funkciji, u idealnom slučaju 30 poena, ako je posao donosio više od 70.000 eura godišnje. Isto tako poeni se odbijaju i za naučna priznanja. Broj poena može da se poveća i već apsolviranim radom u Austriji, odnosno dobrim znanjem njemačkog i engleskog jezika (15).

Ko je studije završio u Austriji može odmah računati na deset poena. Što je kandidat mlađi, to dobija više poena – ko je ispod 35 godina starosti dobija 20 poena, a oni iznad 45 godina ne dobijaju ni jedan poen.

Ključna radna snaga podnosi zahtjev u ambasadi Austrije, a ukoliko postoji bezvizni režim – kod opštinskih vlasti, za dobijanje “crveno-bijelo-crvene karte”. Pored ispunjavanja potrebnih kriterijuma, oni moraju imati fiksno obećano radno mjesto, koje mora osobama ispod 30 godina starosti obezbijediti primanja u najmanjoj visini od 50 odsto najviših doprinosa, što je sada 2.100 eura, a za starije 60 odsto, to jest 2.520 eura. Uz to, Servis za zapošljavanje (AMS) mora provjeriti da li radno mjesto može biti popunjeno domaćom radnom snagom ili već u Austriji integrisanim strancem.

Katalog kriterijuma je malo drugačiji kod ključne radne snage, od visokokvalifikovanih osoba, i maksimalno se može dobiti 75 poena, a 50 poena je dovoljno za imigraciju. Najveći broj poena se može dobiti preko kvalifikacije, maksimalno 30 poena za najmanje trogodišnje studije. Četiri poena se dobija po godini radnog iskustva u Austriji, a 15 za znanje njemačkog i engleskog jezika. Osobe ispod 30 godina dobijaju 20 poena, a 15 poena osobe do 40 godina starosti.

Specijalni bonus od 20 poena dobijaju profesionalni sportisti.

Kada je riječ o radnoj snazi koja nedostaje tržištu rada u Austriji, za nju nove mjere još ne važe, već će najranije u maju biti primijenjene.

Prema zakonu, ministarstva za socijalna pitanja i privredu će godišnje utvrditi koji profili nedostaju tržištu rada, a katalog kriterijuma je isti kao za ključnu radnu snagu. Što se tiče studenata, ko u Austriji završi fakultet ili višu školu, odnosno master studije, dobija mogućnost od pola godine da potraži posao na tržištu rada.

Ukoliko pronađe posao koji odgovara njegovom obrazovanju i ako je zarada najmanje 1.890 eura, dobit će “crveno-bijelo-crvenu kartu” bez provjere tržišta rada. Vlasnici “crveno-bijelo-crvene” karte mogu svoje bračne drugove i djecu do 18 godina starosti dovesti u Austriju, ako mogu dokazati znanje njemačkog jezika. Oni će dobiti “kartu plus” sa slobodnim pristupom tržištu rada.

Fena

Leave a Reply

*

captcha *