“Stigle su žalbe na ocjenu stručnog tima recenzenata. Uskoro bi trebalo da počne postupak superrecenzija na osnovu žalbi koje su pristigle, praktično bit će odobren po jedan udžbenik za svaki razred”, kazao je on. 

Za svaki naredni konkurs koji bude raspisan, važit će, kaže ministar Mašić, kao i za deveti razred, ova nova pravila i jedan udžbenik.

“Tako da bi, u naredne dvije godine, trebalo da imamo u potpunosti zaokružen proces i za sve razrede primijenjena nova pravila i izbor jednog udžbenika po predmetu i razredu kad je u pitanju devetogodišnja osnovna škola u FBiH,” kazao je.

Mašić je precizirao da su stručni timovi recenzenata po predmetu završili proces recenziranja, a materijal je poslan izdavačima.

Pojedini izdavači su uputili žalbe jer su imali primjedbe na ocjenjivanje, a koordinacija ministara nedavno je usvojila listu recenzenata koji treba da izvrše tzv. superrecenzije, odnosno da postupe po žalbama na pojedine predmete.

Koordinacija ministara obrazovanja i nauke u FBiH usvojila je krajem prošle godine odluku na osnovu koje su primijenjene izmjene udžbeničke politike u Federaciji BiH, a ministar Mašić ističe da je cilj bio napraviti transparentan i javan proces u kojem će svako imati dio odgovornosti.

“Sad se zna ko su recenzenti i oni snose svoj dio odgovornosti. Zna se i ko su superrecenzenti i oni snose dio odgovornosti. Također, svoj dio odgovornosti snose i izdavači kao i ministarstva, od federalnog do kantonalnog. Svi smo mi u tom procesu dužni otkloniti bilo koju vrstu grešaka koje bi se mogle pojaviti”, navodi on.

Kao jedno od pravila bila je planirana i zabrana štampanja udžbenika izvan BiH čime se željela zaštititi domaća štamparsko – izdavačka djelatnost i angažirati domaći kapaciteti, ali su bili zakonski limitirani.

Tako je, kaže Mašić, koordinacija ministara dala preporuku svim izdavačima da se udžbenici štampaju u BiH. Ne mogu ih, kaže, spriječiti ili utlimativno uslovljavati jer bismo onda prekršili međunarodne sporazume koje je BiH potpisala.

“Iskreno, svaki izdavač i kroz tu činjenicu pokazuje svoj odnos prema BiH, a i prema domaćem tržištu i ekonomiji. Zato, svako od nas, pa i oni, moraju odgovarati javnosti zbog svojih postupaka”, kazao je i dodao da javnost i to treba da zna.

Po riječima ministra Mašića, nadležnost u oblasti obrazovanja je na nivou kantona, a uloga Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (FMON) je da vrši koordinaciju, što znači dobrovoljnu aktivnost. Uloga Federalnog ministarstva je da upozorava, identificira i usmjerava, a nema izvršnu funkciju.

S tim, u vezi prije početka školske godini planiraju izaći i s prijedlogom kako generalno u FBiH riješiti problem tzv. dvije škole pod jednim krovom i završiti priču u vezi s diskriminacijom u obrazovanju, a da ne budu ugrožena prava bilo kojeg pojedinca, pripadnika bilo koje vjerske, etničke ili druge skupine, konstitutivnih naroda i ostalih.

“Krajem augusta ili početkom septembra izaći ćemo s konkretnim prijedlozima i rješenjima koja ne obavezuju nikoga, ali mi smatramo shodnim da bar ponudimo rješenje. Hoće li ono biti prihvaćeno, ovisi od kantonalnih ministarstava,” kaže ministar Mašić.

Koordinaciju ministara obrazovanja i nauke FBiH čini šest kantonalnih ministarstava i FMON, a odluke se donose konsenzusom. Za nešto više od godinu dana održano je 11 sjednica, a komparacije radi, ministar Mašić, navodi da je konferencija ministara obrazovanja na nivou BiH u gotovo istom periodu održana samo jednom.

“Mi radimo, a rezultati se već prepoznaju i tek će se prepoznati. Od razgovora glava ne boli. Kad je u pitanju konferencija ministara obrazovanja na nivou BiH, očigledno je da Ministarstvo civilnih poslova BiH treba uložiti više napora da bismo zajednički pokušali rješavati određene probleme. A odakle god da se krene, od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja i nauke ima problema i mogu se rješavati samo razgovorom”, kazao je Mašić.

 

(FENA)

Leave a Reply

*

captcha *