IslamBosna.ba– Ako se analizira Salahudinov život onda možemo zaključiti da je on ostavio nemjerljiv doprinos u brojnim poljima, a sve se to može sažeti u nekoliko sljedećih tačaka:

  1. Doprinos na geo-političkom planu,
  2. Doprinos na naučno-.obrazovnom polju;
  3. Doprinos na vjerskom planu

Kada je u pitanju njegov doprinos na geo-političkom planu, ovdje se, prije svega misli na njegov doprinos u ujedinjenju carstva.  On je uspio pod svoju vlast staviti sve oblasti u Šamu (današnji Irak, Sirija, Jordan, Palestina), Hidžazu, Jemenu, Egiptu i Magribu, što dugo godina niko nije mogao ostvariti. Njegova osvajanja imala su ozbiljan utjecaj i na politička i vojna kretanja u Evropi. Prvi put su tri kralja najvećih evropskih sila krenula u jedan pohod. Pad Jerusalima uzdrmao je čitavu Evropu i uznemirio Papsku stolicu.

Kada je u pitanju njegov doprinos na obrazovnom i naučnom polju, valja napomenuti da je naslijedio veliko fatimitsko naučno blago. Bogatu knjižnicu raritetnih knjiga koja je postojala na halifinom dvoru u Kairu. Obrazovni pokret je zahvatio cijeli Egipat. Otvaraju se brojne škole: En-Nasirija, El-Mensurija, El-Fadilija i mnoge druge.[1]. Prvi put u historiji osnovane su škole komparativnog fikha na kojima je izučavano pravo šafijske i hanefijske pravne škole. Filip Hiti navodi: „U čast pobjede Sultan je obogatio grad bolnicama i školama, uglavnom od preobraženih manastira i viteških svratišta. Samostan svete Ane postao je škola Salahija.“[2]

Salahudin je pokazao izrazitu graditeljsku i prosvjetiteljsku djelatnost. Cilj njegove politike bio je koristiti prosvjetu i škole u suzbijanju šiitske jeresi i profatimidskih ideja. Mnogi historičari napominju da je u izgradnji škola i prosvjetnih ustanova njegovo mjesto odmah nakon Nuzamul-mulka, osnivača poznate Nizamije i prve islamske akademije. Pod Salahudinovom vlašću, Damask je postao grad škola. Poznati arapski putopisac iz vremena Salahudina, Ibn Džubejr je 1184. godine boravio u Damasku i govori o njegovih dvadeset škola, dvije besplatne bolnice.[3]

Salahudin je prvi uveo tip škole medrese u Egiptu i Jerusalimu. Za vrijeme njegove vladavine i Hidžaz je dobio isti tip akademije. Među Salahudinovim akademijama najpoznatija je ona u Kairu koja nosi njegovo ime Es-Salahija.

Salahudin je osnovao i bolnicu u kojoj je uposlio najpoznatije liječnike. Finansirao je proširenje zgrade i dobavljanje lijekova. Ovo govori o iskustvu velikih medicinskih stručnjaka u apotekarstvu i preciznom doziranju medikamenata.[4]

Salahudinov doprinos na vjerskom planu ogleda se u ukidanju šiitskog hilafeta u Egiptu i uspostavi sunijskog pristupa vjeri. Čak je i najstariji, danas postojeći islamski univerzitet u Kairu Al-Azhar, koga su fatimidi osnovali 969. godine s ciljem širenja šiitskog učenja, postao stjecište sunitskog islama u vrijeme Salahudina i to je ostao do današnjih dana.

IslamBosna.ba

Povezano:

Upoznajmo Salahudina el-Ejubijja I- dio

Upoznajmo Salahudina el-Ejubijja II- dio

 Salahudinovo rođenje i mladost

Bitka na Hittinu

Osvajanje Jerusalima  

Treći krstaški pohod

Salahudinovo preseljenje

[1]  F. Hiti, Tvorci arapske istorije, Utopija, Beograd, 2004. str. 149.

[1] R. el-Bejjumi, Salahuddin Ejubi, vitez islama, El-Kelimeh, Novi Pazar, 2009., str. 121-125.

[2]  F. Hiti, Tvorci arapske istorije, Utopija, Beograd, 2004., str. 144.

[3]  F. Hiti, Historija Arapa, Veselin Masleša, Sarajevo, 1988., str. 595.

[4] R. el-Bejjumi, Salahuddin Ejubi, vitez islama, EL-Kelimeh, Novi Pazar, 2009, str. 123.