Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) radi na izradi web portala na kojem će biti prikaz komparabilnih cijena u području fiksne i mobilne telefonije i interneta u BiH kako bi građani dobili detaljniji uvid u cijene usluga telekom operatera u BiH i kako bi se mogli odlučiti koji im je povoljniji, izjavila je danas Feni glasnogovornica RAK-a Amela Odobašić.

Portal bi trebalo da bude operativan do kraja ove godine kada je rok i telekom operaterima da ispune uvjete za uvođenje usluge prenosivosti brojeva u mobilnoj telefoniji.
 
Ove aktivnosti se provode u sklopu projekta “Podrška izgradnji kapaciteta Regulatorne agencije za komunikacije u oblasti telekomunikacija i harmonizaciji zakonskog okvira za telekomunikacije u BiH sa pravnom stečevinom Europske unije, koji se financira iz IPA fondova. 

– Opći cilj ovog 18-mjesečnog projekta, čija realizacija je otpočela u martu 2010. godine, jeste jačanje sektora telekomunikacija, kao i usvajanje najbolje prakse koja se primjenjuje u Evropskoj uniji. Projekat u vrijednosti od milion eura finansira Evropska unija putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć – IPA 2007, navodi Odobašić.
 
Ona je kazala da izrada web portala za prikaz komparabilnih cjena u području fiksne i mobilne i interneta ima za cilj da, u skladu sa dobrom praksom Europske unije, krajnim korisnicima omogući na jednom mjestu ima pristup transparentnim, uporedivim informacijama o ponudi telekomunikacijskih usluga u BiH. 

– Ovo je samo jedna od aktivnosti koje Agencija provodi u sklopu liberalizacije tržišta telekomunikacija, a u cilju kreiranja što boljih uvjeta za krajnje korisnike. Izrada portala naročito biti korisna krajnjim korisnicima koji žele primjeniti uslugu prenosivosti telefonskih brojeva iz razloga što će na transparentan način imati mogućnost da izvrše usporedbu tarifa koje primjenjuju pojedini telekom operatori, kazala je Feni glasnogovornica RAK-a Amela Odobašić.

(FENA)

Leave a Reply

*

captcha *