Prirodno je da insan posrne, da se spotakne i možda padne, ali poenta je u ustajanja nakon toga pada i uzimanju pouke iz svega toga. Svako od nas se spotakne, možda padne, ali važno je to ustajanje nakon pada.


 

Šejtan, neka je na njega Allahovo prokletstvo, uvijek postavlja spletke ljudima da bi što više padali.


 

Svaki ljudski postupak ima utjecaja na psihu. Tako i taj pad ima svoga negativnog utjecaja na muslimana. Ali svijest da je Allah Taj koji prašta, da je Allah Taj koji pruža ruke oprosta noću da bi se pokajao onaj ko čini grijehe po danu, i Koji pruža ruke oprosta danju da bi se pokajao onaj ko griješi po noći. Allah ti pruža oprost kao uže da ustaneš nakon spoticaja. Daje ti to uže spasa da bi te izbavio i pomogao. To uže Allah nudi 24 sahata dnevno, a koliko mi to koristimo?!


 

Kada padneš znaj da će Allahu biti drago da Mu se vratiš da Ga se sjetiš da Mu se pokaješ. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Allahova radost pokajanjem jednoga od vas je veća od osobe koja usred pustinje izgubi devu sa svojom hranom i pićem, pa je pronađe. Allahu je drago da Ga se sjetiš u tim trenutcima kada si pao, kada sam sebe omalovažavaš, kada si sam na sebe ljut. Ukoliko budeš svjestan i požuriš sa pokajanjem, Allaha Dragog ćeš obradovati. A zar to nije velika stvar?!


 

Ljudska duša tokom svoga života prolazi kroz razne etape. To je slučaj tokom ljudskog života, tokom jedne godine, tokom mjeseca i sedmice. Jedan od dobrih ljudi je rekao: Duša varira između sklonosti prema dobrim i sklonosti prema lošim djelima, pa u trenutcima kada je duša sklona dobrim djelima zadužite je nafilama i ostalim neobaveznim ibadetima. Ukoliko si čitao Kur’an svakoga dana 5 stranica, čitaj u tom periodu 10. A kada bude sklona lošim djelima, zauzdajte je farzovima – obaveznih djelima kojim nas je Allah, dž.š., zadužio. Tj. nedajte da vam se otmu farzovi, a nemojte ni lomiti dušu tokom tog perioda sa nafilama.

  

Doista, svako od nas osjeti ta dva perioda, pa kada to bude neka pazi kako će postupiti u svjetlu prethodno rečenog. Onaj ko nema ovakvih iskustava neka zahvali Allahu na ogromnim blagodatima.


 

Duša i psiha su motor tijela i ljudskoga života. Kada vam je duša puna imanskog benzina ona može da uradi nemoguće, a kad je prazna ni nizbrdica joj neće pomoći da se pokrene.


 

Poenta je u duši, draga braćo, dal je čista i ispunjenja vjerom ili nije. Da li je ispunjenja ljubavlju prema Allahu, Poslaniku i muslimanima, ili nije. A kada se Uzvišeni Allah spomene njihova srca zatrepere. Zašto zatrepere? Pa vole Ga, stalno mu se umiljavaju, spominju Ga. Allah traži da Mu se umiljavamo. Kaže Uzvišeni Allah: Nastojte da Mu se umilite (El-Ma’ide, 35. ajet).


 

Ispuni svoju dušu ljubavlju prema Allahu imat ćeš pun rezervoar imanskog benzina za uspijeh u životu.   


 

Pokušajmo da odredimo u čemu to najviše gubimo slobodno vrijeme, bio to TV, kompjuter ili druženje sa prijateljima. Dajte sebi oduška i za barem nekoliko sati udaljite se od tih stvari koje vas okupiraju. Sjedimo nasamo, bez ikoga, isključimo mobitel, kompjuter i TV i razmišljajmo o sebi. Učinimo to bar jednom mjesečno u trajanju od sahat vremena. Zamislimo se o sebi, svojoj duši i svom načinu života.


 

Vidimo i sami velike vrućine. Zamislimo se, a kako li je kad je hiljadu puta vruće u Džehennemu! Poslanik, a.s., bi govorio svojoj supruzi Aiši: Čuvaj se Džehennema makar sa polovicom hurme, tj. nemoj umanjivat vrijednost dobroga djela kojeg činiš, i nek ti taj osjećaj čuvanja od Džehennema bude stalno prisutan.


 

Draga braćo, samo jedinstveni, jaki, obrazovani i duhovno puni ljubavi i vjere u Allaha možemo opstati na ovim prostorima.


 

Podmetanje nogu napretku muslimanima zarad svojih ličnih interesa je jedan vid ulaska u drugu grupu, grupu u kojem je Iblis glavni kolovođa.


 

Obaveza svih nas je da u okviru naših mogućnosti radimo na očuvanju bošnjaka na ovim prostorima u okvirima vjere koju je Uzvišeni Allah objavio kao milost svim svjetovima, pa i Bošnjacima.


 

Molim Allaha da nam da kuvveta i svijesti da budemo bolji, a kada posrnemo da nam podari volje i snage da se podignemo i Njemu pokajemo.

                                                                 Ya Rabbi Amin!

 

Autor: Hajrudin Hodžić

Mjesto održavanja hutbe: Džamija IPF-a Bihać

Datum: Juli, 2005.

Leave a Reply

*

captcha *