On je o složenom unutrašnjem uređenju u BiH, govorio na Konferenciji evropskih regija sa zakonodavnom nadležnošću, čija plenarna Skupština je danas završena u Meridi u Španiji, te se „založio“ za decentralizovani sistem BiH.

 

Također je upoznao učesnike Konferencije o nadležnostima kojima, kako se navodi u saopćenju iz entitetskog parlamenta, raspolaže RS i o procesima koji su se u proteklih 15 godina „dešavali u smislu prenosa nadležnosti s entiteta na centralne organe vlasti u BiH od koji mnogi nisu dali očekivane i kvalitetne rezultate“.

Predsjednik Narodne skupštine RS-a je izrazio i zainteresovanost za dalje učešće RS u aktivnostima Konferencije evropskih regija i radnih grupa u kojima je organizovana Konferencija, kao što su radne grupe za finansijski federalizam, poljoprivredni razvoj, supsidijarnost i druga pitanja.

Na Konferenciji je danas usvojena Deklaracija iz Meride u kojoj se, između ostalog, konstatuje da se više od 70 posto legislative u Evropskoj uniji provodi i usvaja na nivou regiona, bez prolaska kroz strukture država, „što je za RS izuzetno važno u procesu dogovaranja o mehanizmima i unutrašnjim koordinacijama o evropskim pitanjima i naglašava subjektivitet i značaj RS-a kao učesnika evropskih integracija“.

Također, Deklaracijom se naglašava potreba jačanja zakonodavnih nadležnosti regionalnih parlamenata kao faktora u evropskim integracijama i poziva Evropska komisija u Briselu da više uvažava teritorijalne spefičnosti i složeni nivo unutrašnje organizacije država, koje uključuje više subjekata i više nivoa vlasti.

Deklaracija iz Meride, također, ponavlja svoju zainteresovanost za organizovanje vlasti u više nivoa, pogotovo dajući značaj onim nivoima vlasti koji su bliži građanima, odnosno organizovani na nivou koji je direktno vezan za pitanje građana, stoji u saopćenju.

(FENA)

Leave a Reply

*

captcha *