IslamBosna.ba-Učenjaci iz velikog broja islamskih zemalja, njih 201 donijeli su fetvu kojom zabranjuju učešće na egipatskim predsjedničkim izborima zakazanim za ponedjeljak i utorak, ove nedjelje.
Ova fetva je saopštena na konferenciji za novinare Koordinacionog tijela za fetve islamskog ummeta, u Istanbulu, gdje je i pročitan tekst fetve. Fetva je naslovljena: Zabrana priznavanja vojnog udara i učestvovanja u njemu, u kojoj se ukazuje na smjenu predsjednika Egipta Muhammeda Mursija.
U fetvi koju je potpisalo 201 učenjak iz raznih krajeva islamskog svijeta, Egipćanima se zabranjuje učešće na predsjedničkim izborima u Egiptu, službenicima i sudstvu rad u izbornom procesu, pojasnivši predsjednik Muhammed Mursi legitimni predsjednik Egipta, izabran na izborima „na čiji legitimitet se saglasio cijeli narod, pa čak i njegovi protivnici.“
Šerijatsku validnost fetve potvrdili su riječima Osmana b. Affana, r.a., koji je pobunjenicima, koji su tražili njegovu smjenu, rekao: „Neću skinuti odjeću kojom me je Uzvišeni Allah odjenuo.“ Kao i fetvom imama Ahmeda koji je kazao da je „pletenje odjeće zulumćaru pomaganje njega u nasilju i nepravdi.“
U fetvi se egipatski narod poziva na bojkot izbora, a islamski ummet da stane na stranu potlačenog egipatskog naroda, napominjući da je aktuelni predsjednički kandidat Abdu-l-Fettah es-Sisi „uveo lošu praksu među muslimane koja se ogleda u zloupotrebi položaja kako bi došao na vlast.“ Učenjaci su ga također optužili za ubijanje i terorisanje Egipta, kao i podjelu društva na „teroriste i one koji to nisu.“
Nezzar Garrab, član Egipatskog parlamenta kojeg je Vojno vijeće raspustilo, kao i član Ustavnog suda, koji je pročitao fetvu, kazao je da se ova fetva odnosi na falsifikovane izbore i ona ne znači poziv u anarhiju i nered. On je kazao: „Mi i dalje potenciramo mirno suprotstavljanje vojnom udaru, daleko od svakog oblika nasilja i nereda.“
S druge strane pozvao je i ulemu islamskog ummeta da otvoreno i jasno kažu istinu i time stanu uz Egipatski narod.
Dr. Vasfi Ašur Ebu Zejd, član Fronta uleme protiv vojnog udara kazao je su učenjaci nosioci poslanice, „dostavljaju Allahovu poslanicu, Njega se boje, i nikog drugog se ne plaše.“ Učenjaci uvijek trebaju govoriti ono što misle, na što ih vjera obavezuje, ono što je u skladu sa realnošću i u čemu je svijetla budućnost islamskog umeta, utemeljeno na šerijatskim intencijama i općoj koristi za muslimane.

Među potpisnicima fetve nalaze se najutjecajnija imena muslimanske uleme poput dr. Jusufa el-Karadavija, šejha Abdurrahmana AbdulHalika, Velida Tabtabaija, Nabil el-Avadija, i brojne druge.

Nasuprot ove fetve, vjerske institucije u Egiptu pozivaju na izlazak na izbore, tako je egipatski muftija Ševki Allam ovu fetvu ocijenio kao neispravnu, kazavši „da je uspjeh predsjedničkih izbora nacionalna dužnost“ i da svi trebaju uzeti učešće i shodno svojoj savjesti izabrati onoga za koga smatraju da će najbolje voditi zemlju i narod. Također, je i ministar vakufa Egipta Muhammed Muhtar Džum’a odbacio pozive na bojkot izbora u Egiptu, ocijenjujući da je to „zabludjela fetva“ i da je „učešće na predsjedničkim izborima nacionalna obaveza.“

IslamBosna.ba