„Kada neko od vas lijepim učini svoj islam, svako dobro djelo koje on uradi bilježi mu se desetorostruko pa i do sedam stotina puta, a svako loše djelo koje uradi, bilježi mu se samo onoliko koliko ono i jeste.“1

1. Ustrajno obavljanje namaza zajedno s ostalim vjerskim dužnostima čovjeka duhovno preporađa i u njemu formira savršeno čvrsto vjerovanje, koje ga uzdiže iznad materijalnih prohtjeva. Čovjek odan islamu čini dobročinstvo na svakom koraku, a Allahu, dželle šanuhu, moli se kao da ga vidi.
Sadržaj navedenog hadisa je u skladu sa ajetom: „ Ko uradi dobro dijelo imat će desetorostruku nagradu, a ko učini zlo , kaznit će se samo koliko je zaslužio.“
U ovom hadisu istaknuto je da nagrada za dobro dijelo može biti i sedam stotina puta veća. Precizirana nagrada do deset, odnosno do sedam stotina puta za učinjeno dobro, ukazuje na neograničenu Allahovu milost prema vjernicima i na nagradu koja će biti mnogo veća od stvarno učinjenog dobrog dijela. Poneki islamski učenjaci ove ajete i hadise shvaćaju doslovno i drže da će ta nagrada stvarno i biti u navedenom omjeru, ali postoje drugi ajeti i hadisi koji ukazuju na to da nagrada može biti veća čak i od toga.
Iz hadisa se zaključuje:
– nije ispravan stav haridžija i njihovih istomišljenika da griješenje izvodi vjernika iz islama i da će grešnik u Džehennemu ostati  vječno;
– Allah,dželle šanuhu, nije obavezan opraštati ljudima njihove prekršaje. To je samo Njegova dobra volja i milost; koga hoće kaznit će, a kome hoće oprostit će;
– grešnik ne mora biti kažnjen za svoje grijehe pa makar umro i bez pokajanja, jer to ovisi o Allahovoj volji. Mutezilije, međutim, tvrde obratno;
– pobija se mišljenje onih koji negiraju mogućnost povećanja, odnosno umanjivanja vjerovanja, koje se održava u kvantitetima dobročinstva, koja se mogu međusobno kvantitativno i kvalitativno gradirati i biti vrlo raznolika.
islambosna.ba

Leave a Reply

*

captcha *