El-Šejh je za novine Al-Watan tokom konferencije za štampu u utorak izjavio da su pravila i propisi države uspostavljeni kako bi hadžije bezbjedno obavljali rituale hadža koji su propisani Allahovom naredbom.

On je izjavio kako je pogrešno da muslimani krijumčare ljude u Mekku kako bi obavili hadž bez dozvole, time kršeći zakon za koji će biti odgovorni i na ovom i na onom svijetu.

Vrhovni muftija je izjavio kako je princ Halid el Fejsal, emir područja Mekke i predsjedavajući Odbora za hadž, nedavno pokrenuo kampanju “Hadž je poštovanje i civilizirano ponašanje”, i predstavlja dio vladinog plana da sve hadžije mogu obavljati obrede hadža kao što je to radio Poslanik, s.a.v.s..

Vrhovni muftija je dodao da Svemogući Allah zabranjuje krvoproliće na svetoj zemlji, osvrćući se na prethodne negativne pojave tokom hadža. On je izjavio kako su pojedine hadžije nenamjerno kršile Allahove zakone spavajući na pločnicima i bacajući smeće na sveta mjesta,  ujedno time otežavajući obavljanje hadža drugim ljudima, a takvi incidenti otežavaju i Vladi Kraljevine da pruži najbolje moguće usluge. Vrhovni muftija je dodao da su pravila hadža tu da se osiguraju bezbjednost i životi hadžija, kao što to zahtijeva islam.

One je apelovao na imame i vodiče da educiraju hadžije o naporima Vlade.

Šejh Abdullah bin Sulejman bin Mane, član Odbora više uleme, izjavio je kako je kampanja princa Halida veoma značajna jer osvještava vjernike o ispravnom obavljanju hadža. Oni koji obavljaju hadž bez dozvole su grješnici, izjavio je on. Njihov hadž je ispravan, ali oni su neposlušni. On je još dodao da se mora shvatiti kako su upute i pravila u interesu hadžija.

Šejh Saleh el-Šejh, ministar islamskih poslova, izjavio je kako bi kampanja trebala informisati hadžije o značaju pridržavanja pravila Vlade, te da je kampanja zapravo usmjerena na pružanje najboljih usluga Allahovim gostima. Ministar je dalje dodao da je ministarstvo angažovalo imame koji će objasniti hadžijama važnost pravila i uputa.

 

IslamBosna.ba

Leave a Reply

*

captcha *