IslamBosna.ba- Briga je stalno ključanje, konstantna vreva, čelična upornost. To je skok prema vrhu i let prema visinama.

Ambicija je razdragano srce, čežljiva duša, daleka nada. Kome bude darivana ambicija, ona ga nosi horizontima.

Nauči se natjecati. Brže, brže! Uništiše te dani i noći!

Put dug milju se prelazi jednim korakom. Kornjača je pretekla vuka jer je bila uporna iako je sporo hodala. Vuk se oslonio na brzinu i stao je posmatrajući gazelu.

I konopac ostavlja traga u kamenu kada je stalno za njega pričvršćen, a potoci prave brazde niz planinu jer stalno teku. Tiha voda brijeg roni.

Ima li razumnog koji će ovo shvatiti? Ne napuštaš svoje mjesto! Ptica je poletjela iz gnijezda tragajući za nafakom. Gušter je izašao iz jazbine tražeći hranu. Šta ti čekaš?

Ustani i pođi na mjesto djelovanja, razbij monotoniju i slobodno vrijeme, pretekni ga, druži se s ozbiljnima.

Požuri, jer smrt za tobom juri

A njoj niko umakao nije.

Prirodni zakon je rast drveta, cvjetanje cvijeća i tok vode, a šta se događa sa čovjekom kome su darivani sluh i vid? Duša koja njime upravlja ga na sjedenje nagoni. Ne čini ništa ni za dunjaluk ni za Ahiret. San ga obuzima i svejedno mu je bio noć ili dan.

Oblik, izgled, konstrukcija i krv svih ljudi je relativno ista. Razlikuju se u ambicijama. Ambicije čine da jedan čovjek vrijedi koliko hiljadu drugih.

Poslaniku je ponuđeno odabrati dunjaluk ili Ahiret i odabrao je Ahiret. Govorio je na samrti: U najodabranije društvo.[1] Podsticao nas je da tražimo najuzvišeniji dio Dženneta, Firdevs. Ebu Bekr ga je upitao: Hoće li neko biti pozvan sa svih osmera vrata Dženneta, pa je odgovorio: Da i nadam se da ćeš ti biti od njih.[2] Ovim je želio pojačati i osnažiti njegove ambicije i trud, jer je Ebu Bekr obavljao namaz, postio, spominjao Allaha i bio bogobojazan.

Omer, r.a., je veoma malo noći spavao. Govorio je: Ako bih spavao danju, ogriješio bih se o prava mojih podanika. A ako bih spavao noću ogriješio bih se o sebi.

Osman, r.a., je više puta otkupio sebe kod Uzvišenog Gospodara.

Aliji, r.a., je ponuđen dunjaluk, ali je odbio i zadovoljio se komadom ječmenog hljeba i poderanom košuljom.

Mesruk je obavio hadž i svo vrijeme je spavao jedino na sedždi.

Sejjid ibn Musejjeb bi dolazio u džamiju prije ezana. Šezdeset godina nije zakasnio na prvi tekbir.

Neki učenjaci bi noći dijelili na tri dijela: prva trećina za san, druga za noćni namaz i treća za učenje. Ibn Akil el-Hanbeli je u slobodno vrijeme napisao knjigu El-Funun koja sadrži sedamsto tomova, a El-Mezeni je petsto puta pročitao Šafijinu knjigu Er-Risalu.

Ima učenjaka koji su desetinu puta pročitali Buharijin Sahih.

Nevevi je spavao veoma malo, samo da bi odagnao san. A Ata’ ibn Ebi Rebah je trideset godina proveo u Haremu učeći nauku i spavajući čak tu.

Džabir ibn Abdullah je mjesec dana putovao od Medine do Egipta da bi naučio jedan hadis.

Allahu pripada hvala, kako je samo snažna i velika ambicija!

Nekom čovjeku koji se bavio teškim i prljavim poslom je rečeno: „Zbog čega si se odlučio za ovo zanimanje?“ On je odgovorio: „Zbog toga što nisam imao ambicija.“

Mudri ljudi su kazali: „Ljudi se cijene prema ambicijama, a ne prema imetku koji posjeduju.“

Lav nikada ne jede strvinu, te su mu zbog toga pokorne sve ostale životinje, a svinja jede svakojake prljavštine i smeće, pa je njeno meso zabranjeno.

Čak je i meso koje ulovi naučeni i lovu izdresirani pas dozvoljeno, ali je zabranjeno od onoga koji nije izdresiran.

Hatimu je kazano: „Zbog čega se toliko razbacuješ sa svojim imetkom?“ Pa je on odgovorio: „Želeći lijep spomen među ljudima.“

Antara je upitan: „Kako si savladao tolike ljude?“ Pa je odgovorio: „Satom strpljivosti.“

Kada jutro osvane, razazna se onaj koji je uspio od onoga koji je propao! Onaj što je ustajao na noćni namaz, on je vedar, raspoložen, ispunjena i agilna srca i stečene nagrade. Onaj što je prespavao čitavu noć budi se trom, lijen, uskraćen dobrih djela, očitujući gubitak. Koliko samo lijeni ljudi spavaju, a to im nimalo tjelesno zdravlje ne poboljšava niti im donosi dobro u vjeri.

Klanjaj, zikri, čitaj, razmišljaj, čini neko dobro, iskoristi vrijeme dok ne bude kasno, jer u grobu neće biti prilike za dobra djela, neće biti džamije za namaz niti biblioteke za čitanje:  I ispriječit će se između njih i onoga što oni žele…

Pogledaj samo kaburove, koliko je hrabrih u njima leglo…

Utrobe grobova kriju tajne i donose nam vijesti, poručujući nam: I opskrbite se, a najbolja opskrba je bogobojaznost, i Mene se bojte, o, vi, što razuma imate…

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Autor: Aid el-Karni

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

 

[1]  Buhari (4436, 4438, 6509) i Muslim (2444).

[2]  Buhari (1897, 3666) i Muslim (1027).