46. PRIČAO NAM JE  Isma’il, njemu Malik b. Enes prenoseći od svog amidže Ebu-Suhejla b. Malika, a (on) od svog oca da je čuo Talhu b. Ubejdulaha gdje kaže:
– Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, došao je jedan čovjek iz Nedža raščupane kose. Zvuk se njegovog glasa čuje, ali se ne razumije šta govori, dok se nije približio. Kad dođe bliže, on pitaše za islam.
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: „Pet namaza u toku dana i noći.“
– Da li sam dužan što osim njih? – pitao je.
– Ne, osim ako hoćeš dobrovoljno – odgovorio je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem.
Potom Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: „Pošćenje ramazana.“
– Da li sam obavezan još nešto osim toga? – upitao je (čovjek).
– Ne – odgovorio je on – osim da činiš dobrovoljno.
– Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo je, (prenosi Talha), i zekat.
– Da li sam dužan još nešto osim toga? – upitao je.
– Ne, osim ako hoćeš što dobrovoljno – odgovorio je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem.
– Tada se taj čovjek okrenu – (priča Talha) – i reče: „Allaha mi, niti ću na ovo šta dodavati, niti smanjivati.“
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, potom reče: „Ako je istinu kazao, spašen je.“2
1. El-Bejjine: 5. Jačina i stepen vjerovanja manifestuje se u kvantitetu aktivnosti dobrih djela vjernika. Zekat je ogranak i sastavni dio islama i onaj ko ga dijeli ima jače i savršenije vjerovanje od onog koji ovu dužnost zanemaruje. Citiranim ajetom Buhari potkrepljuje svoje mišljenje izneseno u naslovu. Izraz „din“, tj. „vjera“ znači vjeru islam, čiji su osnovni principi izloženi u Kur’anu: „Prava vjera kod Allaha je samo islam.“
U navedenom ajetu spomenuta su tri osnovna principa islama: iskreno vjerovanje u Allaha, koje je temelj drugim aktivnostima vjernika; obavljanje namaza, koji je stup islama i davanje zekata kao temelja materijalnog osiguranja zajedice. Urednim vršenjem ovih dužnosti manifestuje se ispravno i jače vjerovanje muslimana.
2. Prema tekstu navedenog hadisa dijeljenje zekata spada u osnovne principe islama.
Iz hadisa se zaključuje:
– namaz je temelj islama;
– obavljanje pet namaza u toku dana i noći je prvostepena obligatna dužnost svakog punoljetnog zdravog muslimana;
– dijeljenje zekata je prvostepena dužnost muslimana, na Šerijatom određenu vrijednost imovine;
– obavljanje bajramskih namaza je drugostepena dužnost (vadžib);
– pošćenje ramazana je prvostepena dužnost;
– zekat je jedina zakonska obaveza u imovini koja je veća od nisaba i koju čovjek posjeduje punu godinu dana;
– hodočašće Ka’be Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, nije spomenuo, ili što ono tada nije bilo propisano, ili što ga Damam b. Sa’lebe nije bio dužan učiniti zbog slabog materijalnog stanja.
Uredno vršenje navedenih dužnosti u gornjem hadisu, znači biti sretan na ovom i spašen na budućem svijetu;
– pohvalno je i preporučljivo ići iz jednog mjesta u drugo radi stjecanja znanja i dobivanja obavještenja od sposobnih i mjerodavnih lica;
– vjerovati i primjenjivati vjerske obrede bez traganja za argumentima, punovažan je akt.
islambosna.ba

Leave a Reply

*

captcha *