9. januara 1992. godine proglašena je Srpska Republika Bosna Hercegovina kao paradržava. U nazivu te antiustavne tvorevine sadržane su namjere njenih osnivača. Taj datum slavi Republika Srpska kao svoj dan, a ne onaj kada je u Dejtonu upisana kao entitet bosanskohercegovačke države. Time se poručuje da  Republika Srpska, slijedom negacije države Bosne i Hercegovine, ne odustaje od državotvornih namjera. Tako se održava i kontinuitet sa ratnom Republikom Srpskom, koja je taj naziv dobila u augustu prve godine agresije na Bosnu i Hercegovinu. To je i zahvala optuženim i osuđenim za najužasnije ratne zločine sve do genocida, utemeljivačima Republike Srpske – Slobodanu Miloševiću, Radovanu Karadžiću, Momčilu Krajišniku, Ratku Mladiću, Biljani Plavšić.

Milorad Dodik kaže da je nastanak Srpske Republike bio “bunt protiv nasilne bosanske državnosti”. Ali ta srpska tvorevina je nastala dva mjeseca prije referenduma o nezavisnosti. Ako Dodik proziva legalnu odluku bosansohercegovačke skupštine – nakon što ju je napustila većina srpskih poslanika – treba znati da su već tada bile osnovane i naoružane ilegalne srpske autnomne oblasti, kao kvislinški uvod u stvaranje srpske države na tlu Bosne i Hercegovine. Nije bilo nasilnosti ni pri donošenju skupštinske odluke ni na referendumu. Uprkos prijetnjama i ometanjima SDS-a, dvije trećine s ukupnog biračkog spiska izjasnilo za samostalnu državu. Među njima znatan broj Srba. Na to demokratsko i međunarodno priznato izjašnjavanje, odgovor su bili udari tenkova, artiljerije i snajpera otuđene JNA po civilima.

Nemjerljiv je doprinos Srba civilizacijskoj baštini Bosne i Hercegovine, njenom sveukupnom razvoju, njenoj kulturi, umjetnosti i nauci, antifašističkoj borbi, političkoj emancipaciji i savremenoj državnosti na zavnobihskim i avnojevskim temeljima.

Danas su bh. Srbi najvećma etnički, teritorijalno i mentalno getoizirani u entitet. Dio njih su nacionalisti, dio su žrtve velikosrpske manipulacije, dio je uz svoju domovinu i državu, ali ne smiju to da ispolje. Srbe se tjera na odricanje od svojih korijena. U suštini, tjera ih se na odricanje od prava na Bosnu i Hercegovinu.

Pola Bosne i Hercegovine preobraćeno je u velikosrpsku i panpravoslavnu zabran. Iz Republike Srpske se dvadeset godina širi mržnja prema svemu što nije srpsko i izmišljaju neprijatelji. Takva politika donijela je teške poraze i velike gubitke upravo Srbima.

(depo.ba)

 

Leave a Reply

*

captcha *