IslamBosna.ba- Mnogo puta zamišljamo Hatidžu, r.a., kao oblik podrške Poslaniku Muhammedu, s.a.v.s., i zbog toga je volimo. Ona nam predstavlja inspiraciju i uzor. Međutim, mi nikada ne zamišljamo njen potporni karakter  kao i pozitivan uzor za muškarce? Njena ljubav, predanost i podrška Poslaniku, s.a.v.s., su mu pomogli da napravi razliku. U našim vremenima imamo veliki broj žena koje žele služiti svojim zajednicama, biti društveno aktivne i lično se razvijati. Primjer Hatidže je za njihove muževe koji ih moraju podržavati, kao što to supružnici rade jedni za druge. Oni su svojim ženama, kao što je to Hatidža, r.a., bila Poslaniku, s.a.v.s., a njihove žene su također i njihove Hatidže.

Ljubazne.

Ohrabrujuće.

Pune podrške i razumijevanja.

Hatidža, r.a., je bodrila Poslanika, s.a.v.s.. Ona ga je podsjećala na njegovu vrijednost. Govorila mu je da je lijepe naravi i pravedan. Doista vjerujem da je nepravda prema našoj voljenoj majci i njenom životnom primjeru da podučava svojim lekcijama samo žene, jer ovo je vrijeme kada naši muškarci i žene propuštaju postizanje odnosa punog ljubavi kojeg je Poslanik, s.a.v.s., imao sa svojom ženom. To je onda kada stvorimo prazninu za veliki broj žena koje osjećaju nezadovoljstvo, ili nisu obučene da se suočavaju sa izazovima, bez obzira da li odgajaju najbolje što mogu svoju djecu ili u potpunosti iskorištavaju svoje vrijeme. Brak nikada ne treba da bude na uštrb zdravlja druge osobe ili ciljeva. Brak je stvaranje okruženja u kojem svako može procvjetati, i muškarci i žene.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Napisala: Alima Ešfak

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba