Na jednostavan i slikovit način je moguće dobiti vrlo jasan osjećaj o onome što se dešava oko nas. To se jednostavno radi pomoću grafika, a općepoznato je da „jedna slika govori više od hiljadu riječi“.

U našem slučaju koristićemo samo jedan parametar s ciljem pokazivanja zdravstvenog i sigurnosnog stanja u republikama, tj. državama bivše Jugoslavije. Taj parametar je dužina životnog vijeka.

Na slici ispod je prikazano stanje 6 republika, odnosno država u periodu o 1900-te godine do 2013-te godine. Ono što možemo primjetiti je sljedeće:

  • Uopšteno se dužina životnog vijeka za sve države povećava kroz taj period, tako da današnja vrijednost leži negdje na oko 75 godina, dok je na početku 20-tog vijeka bila pa skoro i duplo manja od te.
  • Prvi i Drugi svjetski ratovi su imali vrlo negativnan efekat na dužinu životnog vijeka, tj. nagli i duboki pad je pogodio sve države (radi gubitka mnogih života u ratu).

Zivotni_vijek_1900_2013

Bosna i Hercegovina?

Vidimo da je ipak Bosna i Hercegovina ta koja je najvise ispaštala, pa bilo to u ratnom ili mirnodopskom periodu:

  • Životni vijek u BiH je uopšteno niži od ostalih država tokom skoro čitavog ovog perioda, a što može pokazivati da su drugi narodi, tj. države/republike dobijale više pažnje od strane tadašnjih vladavina (Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, te titova Jugoslavija) kroz zdravstvene i slične mjere.
  • Narod u BiH je najvise ispaštao u ratovima, što se posebno vidi i u 2. svjetskom ratu, odnosno tokom agresije na BiH od 1992. do 1995. godine. Iz grafike se da primjetiti da ostale države u ovom periodu nisu osjetile posebne padove u dužini životnog vijeka.
  • Ako detaljnije posmatramo period 92-95, vidjećemo da su prisutne dvije minimalne tačke, a što se može poklopiti sa 1992. godinom, kada su mnogi gradovi BiH bili krvavi od bošnjačke krvi, tj. 1995. kada je ugašeno preko 8000 života u Srebrenici.

Zivotni_vijek_1990_2013

Sizif – grafikom protiv nejasnoća

IslamBosna.ba