U hadisu kojeg prenosi Muslim, Allahov Poslanik Muhammed, a.s., kaže:
,,Jak vjernik je bolji i draži Allahu od slabog vjernika, a svaki od njih je dobar. Drži se onoga što ti koristi. Traži pomoć od Allaha i ne gubi pouzdanje. Ako te nešto loše zadesi, ne govori: ”da sam to uradio to bi se desilo…”,već reci: ”Allah propisuje i ono što želi radi.” Doista riječi ”da sam” stvaraju prostor šejtanu.”
Ovaj hadis zaslužuje opširno i temeljito tumačenje, i njegova poruka je zaista velika, mi ćemo danas iz njega pokušati uzeti nekoliko vrlo važnih savjeta.

Na početku hadisa Poslanik nas obavještava da je jak i snažan vjernik bolji i draži Allahu,dž.š., a u svakom vjerniku ima dobra i svaki vjernik je kod Allaha bolji od nevjernika. Međutim, onaj koji posjeduje snagu je kod Boga odabraniji. U ovome je podsticaj vjerniku, koji želi Božiju milost i blizinu da se potrudi i okiti se ovom vrlinom (snagom).
U nastavku poslanik savjetuje kako to zaista i postići, pa kaže: Drži se onoga što ti koristi. Drugim riječima nastoj da svoje vrijeme i svoj trud ulažes u ono što će ti koristiti, na ovome i na onome svijetu, te da svoju snagu ne rasipaš i ne trošiš na bezvrijedne i beskorisne stvari. Ako naiđemo na poteškoće traži pomoć od jedinog Koji ti može pomoći i pouzdaj se u Njega. Navest ću ovdje još jedan hadis koji govori ovome u prilog. Hadis prenosi Ibn Abbas i kaže: ”Jahao sam jedne prilike sa Božijim Poslanikom, s.a.v.s., i on mi reče:
-Dječače,čuvaj Allaha pa će i On tebe čuvati! Čuvaj Allaha i On će biti na tvojoj strani! Sjećaj Ga se u blagostanju, pa će se On tebe sjećati (kad si) u teškoće. Kad moliš moli Allaha. Kada tražiš, traži od Allaha. Kada bi se svi ljudi udružili da ti pomognu u nečemušto ti Allah nije propisao neće uspjeti u tome. A kada bi se udružilida ti naštete u nečemu što ti Allah nije propisao neće uspjeti u tome. Mastilo se osušilo i stranice su zatvorene.
Vjernik koji ispravno razumije poruku ovog hadisa zna da ga u njegovom nastojanju i putu ka uspjehu ne može spriječiti niti pomoći niko osim Allaha. Iz tog razloga on Mu se stalno obraća dovom i nema straha od ljudi. Upravo zbog ovakve jake veze sa Stvoriteljem on odiše snagom kakve nema niko drugi osim vjenik-musliman. On ne gubi nadu da će pomoć doista doći, a ako i ne bude sve onako kako bi želio ne treba se žalostiti jer se na kraju sve dešava onako kako to Allah odredi. Ono što je važno jeste da se čovjek zaista trudi i nastoji postići dobro i korist za sebe i druge.
Ako te nešto loše zadesi, ne govori: ”da sam to uradio to bi se desilo…”,već reci: ”Allah propisuje i ono što želi radi.” Doista riječi ”da sam” stvaraju prostor šejtanu.”

Zašto je važno da se vjernik okiti ovom osobinom?

Zadaća vjernika jeste da na zemlji uspostavi red, da se bori protiv nepravde i nasilja, da naređuje i u praksi provodi dobro a od zla da odvraća, da nastoji da Allahova riječ bude gornja a riječ nevjernika bude donja. Ovaj zadatak je zaista veliki i nemoguće ga je u potpunosti izvršiti bez ovog vrlo bitnog svojstva a to je snaga. Snažan vjernik je u stvari blagodat za ljudski rod zato što on svoju snagu koristi za dobrobit svih.
Zato se vjernik mora truditi da bude jak i snažan u svakom pogledu i na svakom polju: prije svega mora biti jakog ubjeđenja i čvrste vjere, zatim mora nastojati da postigne tjelesno zdravlje i snagu kako bi moga biti koristan član zajednice u svakoj situaciji, materijalno, na svakom polju nauke čovjek treba težiti najboljim rezultati i nastojati da nauči što više.Mudrost je izgubljena stvar vjernika, osim toga organizacijski, kroz zdravu porodicu i džemat obrazovati jako i stabilno društvo. Drugim riječima mora se truditi da za sebe i svoju zajednicu obezbijedi ono što se među ljudima doživljava kao snaga i što nužno privlači poštovanje ljudi. U tome kontekstu Allah,dž.š., naređuje:
I protiv njh pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje, i druge osim njih – vi ih ne poznajete, Allah ih zna. Sve što na Allahovom putu potrošite naknađeno će vam biti, neće vam se nepravda učiniti.
Poruka svega do sada rečenog bi bila da je obaveza svakog vjernika da nastoji da kod sebe razvija snagu, onoliko koliko može, te da ima na umu da je bolji i Allahu bliži vjernik onaj koji je jači. Ono što nam je Allah dao od blagodati a što predstavlja snagu moramo koristiti za dobrobit islama i muslimana a ne da se njime samo ponosimo i oholimo pred ljudima.

Na kraju možemo zaključiti sljedećim rječima: snaga je bitna osobina vjernika, jedna od bitnih stvari na koju možemo računati ukoliko želimo bolje sutra. Bez nje će islamski ummet biti i ponižen i opljačkan i njegove svetinje će biti skrnavljene…zbog toga, imperativ je svakom muslimanu da se potrudi koliko je u moći i da se okiti ovom osobinom. A snaga se postiže jedino potpunom pokornošću Allahu i primjenom njegovih principa u životu a gubi se i gubi se njen smisao ukoliko se čovjek oda grijesima i zaboravi na Allaha Plemenitog.
Zamolimo Uzvišenog Allaha da nas uputi na pravi put, da nas učvrsti u robovanju njemu, da živimo i umremo samo kao muslimani i da naše zadnje riječi na ovome svijetu budu: LA ILAHE ILLALLAH MUHAMMEDU RESULULLAH.

NAPOMENA: Bihać, 21. april 2006. god., Mesdžid IPA-e u Bihaću

Leave a Reply

*

captcha *